Ingrid Guľášová

úradný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR

KURZY ANGLIČTINY

Angličtina pre všetkých!

Potrebujete angličtinu v práci, idete na

pohovor alebo chcete certifikát aby ste

 mohli študovať v zahraničí? Čaká vás

maturita? Cestujete? Máme riešenie.

Spolu vám ušijeme kurz presne na mieru. Pozrite si ponuku a zavolajte.

ÚRADNÉ(súdne) aj NEúradné PREKLADY angličtina, nemčina, francúzština

Vaše zákazky robia len profesionálni

úradní prekladatelia aj keď sa jedná o

neoverené preklady. Ponúkame

služby klientom(fyzické alebo právnické osoby), ktorí hľadajú kvalitný preklad za rozumné ceny.

PONUKA JAZYKOVÝCH KURZOV

Pre dospelých a mládež

Prihláška do kurzu

Pre firmy

PONUKA  ÚRADNÝCH PREKLADOV

Poskytujem preklady úradne overené aj bežné, neoverené preklady dokumentov a písomností, ako sú preklady bežných dokumentov(rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy a iné doklady o vzdelaní ,vodičské oprávnenia, technické preukazy, atd.), právne texty - rozsudky, súdne podania, dedičské listiny, závet, obchodné zmluvy, pracovné zmluvy, živnostenské listy, daňové doklady,  daňové priznania, výpisy z obchodného registra a ďalšie dokumenty.

 

Design by DESIGN MICHAELA

DesignMichaela.com