RNDr. Ingrid Guľášová, PhD.

Od roku 2002 pôsobím ako úradný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR. Prekladám pre štátne orgány (súdy, prokuratúry, polícia, daňové úrady, matriky, notárske úrady,....), fyzické osoby, právnické osoby – firmy a spoločnosti, podnikateľov.

 

Nie som agentúra ani sprostredkovateľ, preto aj ceny prekladov ktoré ponúkam nie sú sprostredkovateľské. Pri úradných prekladoch vychádzajú zo zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a riadia sa vykonávacími vyhláškami 490/2004 a 491/2004 Z.z.

 

Ceny ostatných prekladov sú vecou dohody. (cenník prekladov)

Kurzy anglického jazyka poskytujeme pre firmy, alebo jednotlivcov. Kurzy sú nastavené tak, aby v čo najväčšej možnej miere vychádzali v ústrety klientovým potrebám, boli „ušité na mieru“. Osobný prístup ku klientovi a oboznámenie sa s jeho predstavami, potrebami a časovým harmonogramom umožňuje nastaviť kurzy tak, aby zdokonaľovali práve tie zručnosti, ktoré klient potrebuje zlepšiť a aby sa tempo korešpondovalo s jeho časovými možnosťami. V menších skupinách a priateľskej atmosfére sa študenti ľahšie zbavujú ostychu z hovorenia, častejšie sa dostanú k slovu a ich pokroky sú viditeľnejšie.

Vyberte si z ponuky našich kurzov tú, ktorá vám najlepšie vyhovuje, otestujte svoje vedomosti(vedomosti svojich pracovníkov vo firme) z Angličtiny a pripravíme kurz presne pre vás.

Úradné preklady

Od roku 2002 pôsobím  ako úradný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR. Prekladám pre štátne orgány(súdy, prokuratúry, polícia, daňové úrady, matriky, notárske úrady,....), FO, PO – firmy a spoločnosti, podnikatelia, fyzické osoby.

 

Poskytujem preklady úradne overené aj bežné, neoverené preklady dokumentov a písomností, ako sú preklady bežných dokumentov(rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy a iné doklady o vzdelaní ,vodičské oprávnenia, technické preukazy, atd.), právne texty - rozsudky, súdne podania, dedičské listiny, závet, obchodné zmluvy, pracovné zmluvy, živnostenské listy, daňové doklady,  daňové priznania, výpisy z obchodného registra a ďalšie dokumenty.

 

Objednávku prekladu je možné urobiť telefonicky resp. prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne. Vyhotovený preklad dokumentu možno prevziať osobne, alebo bude dodaný poštou na dobierku, resp. elektronickou poštou podľa dohody. Za prekladateľské práce účtujem podľa cenníka, zľavy pri prekladoch väčšieho rozsahu, resp. opakovanej spolupráci sú dohodnuté individuálne. Platbu za preklad je možné realizovať formou faktúry pri bežných – úradne neoverených prekladoch, alebo oproti vyúčtovaniu prekladateľského úkonu podľa zákona o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch pri úradne overených prekladoch, a to v hotovosti, bankovým prevodom alebo na dobierku v rámci celej SR.

 

Design by DESIGN MICHAELA

DesignMichaela.com