Kurzy anglického jazyka pre firmy

Pre firmy ponúkame kurzy, ktoré sú nastavené tak, aby vychádzali v ústrety  jej požiadavkám a cieľom.

Firemné prostredie si vyžaduje riešenie, ktoré bude efektívne, bude zamestnancov motivovať, zvýši ich sebaistotu v cudzojazyčnom prostredí, a tým aj ich výkonnosť, spokojnosť a lojalitu k svojej firme.

Preto je dôležité, aby sme pred sa začiatkom kurzu dobre oboznámili s potrebami klienta, spoznali jeho zámery a predstavy o jazykovom vzdelávaní, aj jeho pracovné prostredie a časové možnosti a podľa toho pripravili vhodný, na mieru šitý funkčný koncept firemného jazykového vzdelávania, ktorý dobre zapadne do pracovného života firmy. Súčasťou prípravy je počiatočný jazykový audit zamestnancov, ktorý pomôže pri riešení celkovej koncepcie jazykového firemného vzdelávania tak, aby táto bola čo najefektívnejšia.

Jazykový audit

Viete koľko viete? Otestujte si vašu angličtinu s nami.

   Po predbežnej konzultácií a zistení vašich potrieb , časových možností a cieľov odporúčame urobiť váš osobný jazykový audit, ktorého cieľom je posúdiť aktuálnu úroveň znalosti jazyka na začiatku kurzu, aby mohla byť správne zvolená úroveň, vybrané vhodné učebné materiály,  aby vaša investícia do kurzu bola čo najlepšie zhodnotená.

 

Dohodnite si stretnutie kde spolu otestujeme a určíme vašu súčasnú znalosť angličtiny a vyjasníme si vaše potreby, ciele a časové možnosti. Podľa toho navrhneme obsah kurzu, jeho dĺžku, frekvenciu, učebné materiály a všetko ušijeme vám na mieru.

Konverzačné kurzy

vhodné pre mierne a viac pokročilých

Všeobecná Angličtina

Obchodná Angličtina

všetky stupne pokročilosti

marketing, financie, obchod, alebo hotelierstvo a cestovný ruch a iné

Emailová komunikácia

písanie oficiálnych, neoficiálnych listov, email, fax, správa

Obchodná konverzácia

Telefonovanie

komunikácia s partnermi

prvý kontakt - ako na to, frázy, praktické typy

Obchodná korešpondencia

poskytovanie a získavanie informácií o firme, propagačné brožúry, ponuky, referencie, osobná korešpondencia

Rokovanie, Predaj

Prezentácia v Angličtine

príprava, otvorenie, návrhy, ponuky - objednávky a iné

praktický nácvik